Wycieki.eu – Łukasz Anuszczyk

Oferta

Moje metody lokalizacji wycieków

Każda z instalacji jest inna, dlatego aby poprawnie określić miejsce wycieku wody, stosuje kilka metod łącząc je ze sobą!

Badania akustyczne

Badania termowizyjne

Badanie gazem śladowym

Badania barwnikami

Badania kamerami

Badanie zawilgoceń wgłębnych

Badania georadarowe

Badania radiowe

Badanie sondami zanurzeniowymi

Kontakt

509 660 016

l.anuszczyk@gmail.com

ul. Feliksińska 12, 92-637 Łódź

Sprawdź

Jak dojechać do mojego biura